Robert Axelsson

Förbundet Agenda 2030 möter: Robert Axelsson

Robert Axelsson har suttit i styrelsen för Förbundet Agenda 2030 sedan 2019. Han arbetar på Länsstyrelsen med klimatfrågor, både vad gäller att begränsa klimatpåverkan/energiomställning/kollagring och att anpassa samhället till ett klimat som är förändrat och fortsätter att förändras.

Han brinner för gemensamma lärandeprocesser och arbetssätt som gör det möjligt att hantera utmaningar, samarbeta och skapa lösningar även om det finns olika åsikter.

– Ett enligt mig bra projekt eller en bra process är när vi både har en gemensam lärandeprocess och får saker att hända i verkligheten, när vi både lär oss och använder den nya kunskapen, säger Robert.

Det handlar om en lärandeprocess där politiska riktlinjer, evidensbaserad kunskap och vad som fungerar i verkligheten sammanflätas till hållbar kunskap. Hållbar kunskap är kunskap som löser eller hanterar en utmaning och fungerar i verkligheten och som bidrar till förändring och förbättring.

– Mina arbetsuppgifter inkluderar samverkan med samhällsaktörer och att utveckla samarbetsprojekt, och jag ser att Förbundet Agenda 2030 spelar en viktig roll, som en neutral arena för Agenda 2030 frågor.

Robert bor i Arboga, och på fritiden arbetar han internationellt med att bygga en plattform för lärande och hållbar utveckling på Filippinerna.

Hur kan Förbundet hjälpa er på Länsstyrelsen? Vi önskar samarbete och projektsamarbete inom alla områden som berör Agenda 2030. Gemensamma projekt är ett bra sätt att utveckla det.

Vilka styrkor har ni i ert Agenda 2030 arbete som ni kan dela med er? Vi har många delar av Agenda 2030 och de globala målen inom vår organisation.

Vilka svagheter har ni? Vi är inte alltid så bra på att jobba som en enhet. Vi arbetar ofta som enskilda avdelningar. Det här är något vi prioriterar och just Agenda 2030 är ett fokusområde för att förbättra den nödvändiga integrationen.

Förslag på aktiviter ni skulle vilja delta i? Gemensamma projekt och ansökningar. Utveckling av arbete via sociala medier, videomöten och liknande.

Robert Axelsson

Bild: Lotta Görling