Namnlos design 6
10 december 2021, kl. 9.30-11.00 Mälardalens högskola Eskilstuna, ingång Drottninggatan. IDTs studio.

Alla är vi ledare i omställningen till en hållbar värld

Samhällskontraktet tar avstamp i Agenda 2030 och har en vision om att skapa ett tryggt och hållbart samhälle. Vilka krav ställer det på framtidens ledare och oss som verkar i samhällets organisationer eller bara är människor i systemet? Ta del av och bidra till ett mycket spännande samtal som vänder ljuset inåt och sätter fokus på våra inre förmågor och mänskliga utveckling.

När FN 2015 presenterade Agenda 2030 gavs världen en sammanhållen plan för att arbeta mot en hållbar värld. För att gå i en riktning mot ett tryggt och hållbart samhälle är det avgörande att vi som individer och organisationer förstår hur vi kan bli mer effektiva att adressera och lösa dessa komplexa utmaningar. Samtidigt måste vi skapa förutsättningar för människors välbefinnande i denna föränderliga tid.

Utifrån detta skapades the Inner Development Goals som kompletterar de globala hållbarhetsmålen. Ett ramverk som vänder ljuset inåt hos människan med fokus på vilka färdigheter, kompetenser och förmågor som behövs för att nå de globala målen och Agenda 2030.

I den här programpunkten får vi inspiration från Åsa Jarskog som har bred global erfarenhet från ledande positioner, och arbetat med världsledare som Koffi Annan, Dalai Lama och Nelson Mandela och även varit med och utvecklat och utbildar ledare i the Inner Development Goals. Åsa kommer belysa de 23 förmågorna som tagits fram utifrån de ledare hon mött och arbetat med.

Efter sin presentation kommer Åsa, Fredrik Lindencrona och Niklas Huss föra ett reflekterande samtal kring ämnet för att sedan låta publiken reflektera i grupper kring dessa förmågor och behovet och effekten av dessa hos sig själva, på arbetsplatsen och i samhället.

Åsa Jarskog har en lång och exceptionell internationell karriär. Hon har erfarenhet från såväl globala näringslivet som arbete för antal regeringar och globala institutioner så som World Economic Forum, FN, finansiella institutioner samt flera universitet världen över. Med över 30 års erfarenhet av hållbar affärsutveckling, strategi och ledarskap i över 55 länder världen över har Åsa en unik och djup förståelse för vad som krävs för att ställa om till en hållbar värld. Både på systemnivå och fram för allt av oss som medarbetare och människor. Åsa är idag VD för Global Leadership for Sustainable Development och ordförande för Sweden Africa Chamber.

Niklas Huss har tidigare varit innovationschef på Länsförsäkringar och lett den digitala transformationen av Skatteverket, i det här samtalet deltar Niklas främst i egenskap av grundare av den nationella rörelsen Mind Shift, som gör gemensam sak av att skapa hållbart välbefinnande.

Fredrik Lindencrona är ansvarig för strategisk innovation och internationellt samarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner. Han arbetar med regioner och kommuner för att de internt och tillsammans med andra samhällsaktörer ska kunna utveckla nya sätt att utveckla psykisk hälsa och välbefinnande. Hans huvudfokus handlar om hur man genom att fokusera på människors psykologiska och sociala förmågor kan uppnå hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. Fredrik har lett utvecklingen av strategier inom området för Region Stockholm och stött kommuner såsom Norrtälje och Haninge på deras resa mot att styra mot välbefinnande för alla.