18 november 2020, 18.00 Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Är återbruk en trend?

Är återbruk en trend?

Föreläsning med Eva Svensson som ska prata om olika begrepp (återbruk, återvinning, cirkulär ekonomi, mm), om vår historielöshet och lite framtidsvisioner.

Fokus ligger på konsumtion i relation till det egna skapandet. Evas utgångspunkt är att utan att ta med konsumtionsfrågor är det inte relevant att prata om skapande som lösning.

Eva startade utbildningen Recycle design på Eskilstuna folkhögskola för 13 år och arbetar fortfarande där, men också på ReTuna där hon har en butik, är guide och ReTunas representant i ett forskningsprojekt.