Blomma och bi
11 juni 2022, Södra Björnön, Västerås

Bioblitz på Björnön, Västerås

Hur många olika arter kan du se på en dag? Hjälp till att inventera växter och djur på Södra Björnön i Västerås. En Bioblitz är en biologisk inventering som görs inom ett avgränsat område under en kortare tidsperiod.

Du bestämmer själv hur mycket och när du vill vara med. Under dagen kan du träffa botaniker, entomologer, ornitologer och många andra naturintresserade. Passa på att ta Naturfalken (”simborgarmärket” i naturkunskap) och glöm inte matsäcken.

Grillar finns!

Syftet med en Bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära sig mer om vilka arter som finns inom ett specifikt området. En Bioblitz syftar också till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.

Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen, Västmanlands ornitologiska förening, Botaniska föreningen i Västmanlands län, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland och Studiefrämjandet. Medverkar gör även Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västerås stad.

Program

10:00 Fågelvandring

10:30 Följ med en växtnörd

10:30 Björnöns växter och djur genom historien

11:00 Ängens blommor och humlor

12:00 Följ med en växtnörd

12:00 Fjärilsvandring

13:30 Följ med en växtnörd

13:30 Insektsvandring

14:00 Vattenhåvning

14:30 Ängens blommor och humlor

15:00 Fågelvandring

16:00 Fjärilsvandring

17:00 Björnöns växter och djur genom historien

21:30 Fladdermusvandring

22:00 Nattfågellyssning och lysning efter nattfjärilar

Aktiviteter för barn och vuxna

Naturfalken

Tipspromenad

Vattenhåvning

Insektsfångst i fällor

Växtbingo

Utställning växtfamiljer

Utställning olika artgrupper

Matematikern - Gissa hur många arter av kärlväxter det finns inom en kvadratmeters yta

Resenärerna - Infoaktivitet om invasiva växter

Blomrebusar

Vilka blommor gillar humlorna

Slå med lie och slipa lie