1
13 april 2023, 08:30-10:00 ABF-Källaren, ingång från Utanbygatan, Västerås

INSTÄLLT Bo & bygga hållbart- nu utmanar vi normen!

INSTÄLLT

BO & BYGGA HÅLLBART ARRANGERAS MED GLOBALA MÅLEN I FOKUS

3, God hälsa & välbefinnande

5, Jämställdhet

10, Minskad ojämlikhet

11, Hållbara städer & samhällen

12, Hållbar konsumtion & produktion

16, Fredliga & inkluderande samhällen

PROGRAM

08:30 Välkommen: Förbundet Agenda 2030 och ABF Västerås - Bo & bygga hållbart

08:40 Föreningen FLIKS – bo utanför normen: Vad händer i oss när man bygger hus som utmanar normer? Föreningen FLIKS bygger ett Tinyhouse, och låter former och design flöda fritt.

09:00 Återbygget - dags att förnya: Mindre snack och mer verkstad. Återbygget är ett socialt företag med fokus på människor och miljö. Och cirkulära flöden.

09:20 MIMER - Hållbart byggande: Exempel från två stadsdelar.

09:40 Förbundet Agenda 2030 och ABF Västerås: Bo och bygga hållbart - normer kan förändras.

ANMÄL DIG SENAST 12 APRIL

1