22 juni 2021, kl. 10.00- 11.00 Digitalt

Det hållbara Sverige skapas lokalt

SKR och fyra svenska städer genomför i år frivilliga granskningar som en del i FN:s uppföljning av Agenda 2030. SKR:s rapport, ”Det hållbara Sverige skapas lokalt” syftar till att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Välkommen till ett webbinarium där SKR, de fyra städerna samt fler gäster diskuterar lärdomar och insikter utifrån de frivilliga granskningarna.

Skr

Agenda 2030 antogs av FN i september 2015. En del av genomförandet är årliga uppföljningar till FN:s High Level Political Forum (HLPF) som syftar till att belysa hur världens länder lyckas verkställa agendan. Det har blivit allt vanligare att kommuner/regioner lämnar in egna rapporter till FN för att komplettera den nationella nivån, i Voluntary Local Reviews (VLR). I år är det fyra svenska kommuner som lämnar in VLR; Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Kommunerna har även haft en dialog med regeringen i framtagandet av Sveriges nationella rapport.

SKR har i samband med HLPF gjort en egen frivillig granskning. Det är på initiativ av United Cities and Local Governents (UCLG) som lanserat formen Voluntary sub-national review (VSR). Syftet med en VSR är att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå och i förlängningen stärka horisontell och vertikal samverkan kring genomförandet av Agenda 2030.

Välkomna till ett webbinarium där vi lyfter det regionala och lokala perspektivet på Agenda 2030!

Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som arbetar på strategisk nivå med att genomföra Agenda 2030.