2
10 maj 2023, Digitalt via Zoom kl 13:00-15:00

Digital inspiration för dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i en kommun


"Att styra med Agenda 2030"

Hur integrerar vi Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten? Och hur kan vi utveckla det vidare ?


Det frågorna hoppas vi kunna besvara efter att vi fått ta del av hur Hallstahammars kommun arbetar med agenda 2030.

2

DIGITAL INSPIRATION 10 MAJ 2023 KL.13:00–15:00

Varmt välkommen att delta i detta kostnadsfria webbinarium arrangerat av Hallstahammars kommun och Förbundet Agenda 2030.

Thomas Norrman, miljöstrateg och Magnus Gustafsson, kommunstrateg i Hallstahammars kommun berättar hur de arbetar för att styra mot hållbarhet.

  • Integrera agenda 2030 i den ordinarie verksamheten
  • Möjligheter och utmaningar- hur kan vi utveckla arbetet med att styra mot hållbarhet?

Mejla din anmälan till lotta@fa2030.se