Vlogga
1 juni 2020, Distans

Distanskurs Miljö och klimat Agenda 2030

Miljö och klimat Agenda 2030 distanskurs

Vi står inför stora utmaningar lokalt och globalt. Hur kan vi bidra till att vi uppnår de globala målen? Kursen tar itu med frågan. Tillsammans söker vi svaren.

Tid: Två terminer, kvartsfart

Plats: Webbaserad undervisning online

Vem kan söka? Alla med datavana

Kostnad: Terminsavgift 250 kr.

Kursansvarig: Vivi Båvner 072-886 88 01, vivi.bavner@bfhsk.se

Kurstid: 24 augusti 2020 – 22 januari 2021 och 25 januari 2021 – 11 juni 2021