Slojdhaller e1601629143392 1024x540
27 mars 2021, kl 13.00-20.30. Insläpp från kl 12.30. Avslut senast kl 20.30. DIGITALT

E-slöjda din röst för planeten

Vill du göra slöjd som gör skillnad? Vill du veta hur du kan slöjda hållbara budskap? Vill du e-slöjda just din röst för planeten? Fira inför WWF Earth Hour lördagen den 27 mars med Maria Yvell, gerillaslöjdare och virkare som håller ett tankeväckande föredrag med efterföljande workshop.

Maria Yvell berättar hur små kollektiva handarbeten kan bli stora politiska budskap och i en efterföljande workshop e-slöjdar du din röst för planeten med hållbara budskap i en jordglob. Efter introduktion till workshoppen kommer du att delas in i mindre grupper där du kan slöjda tillsammans med andra deltagare. Grupprummen kommer att vara öppna till kl 20.30 då WWF Earth Hour startar. Maria Yvell är en av personerna bakom Gerillaslöjdsfestivalen och hon driver också egna kontot virkadygnetrunt.

FÖREDRAG KL 13.00-13.45: Hur kan små kollektiva handarbeten skapa stora politiska budskap?

WORKSHOP KL 14.00-15.30: e-slöjda din röst för planeten med hållbara budskap i en jordglob.