255275572 433341955089970 698348068035698057 n
26 april — 3 maj 2022, Digitalt

Välkommen till Future Minds filmfest 2022 med tema Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion!

Future Minds filmfest är en modererad filmvisning med panelsamtal. Här belyser vi olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar värld. Innehållet skapas för att bidra till läroplanens uppdrag om Lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Passet leds av unga moderatorer med fördjupad kunskap och engagemang inom olika hållbarhetsfrågor och gästas av representanter från näringsliv, politik, civilsamhälle och forskning.

Temat för årets filmfest är Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

HUR? Hela passet livesänds via länk som enkelt kan visas på projektor i klassrummet eller skickas till eleverna vid distansundervisning. Under panelsamtalet ställer eleverna frågor via ett digitalt verktyg i mobilen eller datorn. Förberedelsematerialet innehåller övningar som går att använda i skolan såväl som hemifrån. Skolans deltagande är kostnadsfritt.

VARFÖR? Med 8 år kvar till 2030 och en hållbar omställning som måste accelereras i alla delar av samhället behöver vi alla öka våra kunskaper för att kunna möta de nya utmaningar och möjligheter vi står inför. Att förvänta sig att morgondagens beslutsfattare kommer att axla det ansvaret är för riskfyllt om vi inte redan nu ger unga den kunskap de har rätt till och inkluderar dem i arbetet för en mer hållbar framtid. Att delta på Future Minds filmfest bidrar till att uppfylla läroplanens uppdrag om lärande för hållbar utveckling.

FÖRBEREDELSE Anmälda skolor får innan medverkan en lärarhandledning och elevhandbok skickad per mejl för att kunna förbereda eleverna för att få ut det mesta av filmfesten. Här får de lära sig mer om temat och får chansen att granska våra deltagande samarbetsaktörer och förbereda frågor att ställa till panelen. Det finns också övningar att arbeta med efteråt för att följa upp insikter och nya kunskaper.

NÄR? Filmfesten erbjuds på flera datum och tider tis-tor under vecka 17 och 18.

Image008

Filmfesten som arrangeras i vår är en aktivitet framtagen av we_change som sedan 2011 jobbat med att arrangera mötesplatser för gymnasiet kring hållbar utveckling. Från de samlade insikterna från arbetet med we_change är vi nu i slutfasen av att bygga kunskapsprogrammet Future Minds. Future Minds följer eleven under alla tre åren på gymnasiet och bidrar till att stärka kunskapen om vår tids viktigaste frågor, oavsett gymnasieprogram. Genom programmet skapas kontaktytor där skolan kan möta aktörer från olika delar av samhället och bygga samarbeten för en hållbar framtid. Alla we_change tidigare aktiviteter kommer att integreras i Future Minds. Huvudpartners till Future Minds är IKEA och SEB.