1
29 mars 2021, kl 15.00 Digitalt

Är du lärare och vill veta mer om hur du kan använda Future Minds på din skola?

Är du lärare och vill veta mer om hur du kan använda Future Minds på din skola? Eller är du en representant från kommun eller näringsliv som vill veta mer om hur du kan ansluta till programmet och göra unga till en partner i ert hållbarhetsarbete?

Varmt välkomna på webinar den 29/3 kl 15 för en presentation och frågerunda!

Future Minds är ett kunskapsprogram med målet att bli Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling, med motivet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030.

Programmet pågår under elevens alla tre år på gymnasiet, oavsett programinriktning och består av fyra moduler som integreras i befintlig undervisning. Syftet med modulerna är att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor. Aktörer från olika delar av samhället kan ansluta i olika delar av programmet för att tillsammans med unga samskapa lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. På så sätt skapas en brygga mellan elever, kommun, näringsliv och civilsamhälle som gör skolan till en hub för innovation och samhällsförändring.