3 december 2019, Återbrukshuset, VafabMiljö Västerås Tid: 15.00-19.00

Glokala Sverige och glöggmingel

Agenda 2030 är världens agenda – vår agenda

Förbundet Agenda 2030 och Glokala Sveige välkomnar alla medlemmar att delta i ett utbildningsprojekt med efterföljande glöggmingel.

Eftermiddagen innehåller både föreläsningar om Agenda 2030 och workshops, men det finns även tid för att knyta kontakter och att ha erfarenhetsutbyte. Anmäl dig och max 4 kollegor. Vi lovar en givande eftermiddag med värmande glöggmingel.