Slojdhaller e1601629143392 1024x540
10 — 18 oktober 2020, Digitala och fysiska träffar, se programmet

En temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på FNs globala mål för hållbar utveckling.

Den 10-18 oktober, vecka 42, 2020 arrangerar hemslöjdskonsulenter i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro regioner en temavecka, Slöjd håller, om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen.

Slöjd håller vänder sig till dig som vill lära nytt, prova på och hitta hållbara vägar i din vardag. Med Slöjd håller vill vi inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett hållbart samhälle. Med dina händer kan du göra skillnad.

Du kan också.

Välkommen!