Klimatklivet logga 770px

Nu finns det nya medel att söka för en mer hållbar framtid!

Vad behöver du veta för att göra en ansökan?

Länsstyrelsen informerar om möjligheten att söka stöd för klimatinvesteringar fredagen den 11 september. Informationsmötet sker i samarbete med Förbundet Agenda 2030, Västmanlands Länsbildningsförbund och Coompanion.

Att delta är kostnadsfritt, men anmälan krävs för att delta. Efter att du anmält dig får du en länk till Skype-mötet.