25 mars 2021, kl.1000-14.30 Digitalt

Klimatpolitiska rådet -rappprtlansering 2021

Sveriges väg till nollutsläpp

Välkommen att delta då Klimatpolitiska rådet presenterar sin årliga granskning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen, med särskilt fokus på krispolitiken år 2020. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund tar emot och kommenterar rapporten.

Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen är rådet en del av det svenska klimatpolitiska ramverket.