INBJUDAN KURS
14 — 22 april 2021, 2 tillfällen digitalt. Kl 13.30- 15.00

Kurs i hållbart företagande: Saknar du kunskap eller riktlinjer för hur du bäst jobbar för en lönsam hållbarhet ? Då är det en kurs för dig!

Kursen vänder sig til dig som är egen företagare, har ett mindre företag eller arbetar i en organisation eller förbund.

INBJUDAN HALLBARHETSKURS

Kursen genomförs av Förbundet Agenda 2030 i samverkan med Gycklargruppen TRIX. Du får nya nätverk, kunskap om de globala målen, inspiration och coachning. Efter avslutad process har du satt egna mätbara mål och har fått verktyg för att nå dem. Kanske har du även formulerat en ny affärsidé och fått kunskap och information om var du kan vända dig för att söka finansiering och projektstöd?

Kursens innehåll:

  • Allmän genomgång av de globala målen.
  • Goda förebilder - konkreta exempel.
  • Identifiera just dina mål .
  • Coaching av arbetsmetoder.
  • Mätbara mål - vad sker om alla svenska företag skulle göra samma åtgärder?
  • Finansieringslösningar och synergieffekter

Praktisk info

Kursen genomförs digitalt vid två tillfällen.

Pass 1; 14 april 2021 kl 13.30-15.00

Pass 2; 22 april 2021 kl 13.30-15.00

Pris 1000:-