Lets w together 2
28 mars — 1 april 2022, 2 tillfällen kl. 13.00-15.00

Saknar du kunskap eller riktlinjer för hur du bäst jobbar för en lönsam hållbarhet ? Då är det en kurs för dig!

Kursen vänder sig till dig som är egen företagare, har ett mindre företag eller arbetar i en organisation eller förbund.

Kursen genomförs av Förbundet Agenda 2030 i samverkan med Gycklargruppen TRIX. Du får nya nätverk, kunskap om de globala målen, inspiration och coachning. Efter avslutad process har du fått en god inblick i de globala målen, och har fått verktyg för att nå dem. Kanske har du även formulerat en ny affärsidé och fått kunskap och information om var du kan vända dig för att söka finansiering och projektstöd?

Kursens innehåll:

  • Allmän genomgång av de globala målen.
  • Goda förebilder - konkreta exempel.
  • Identifiera just dina mål .
  • Coaching av arbetsmetoder.
  • Mätbara mål - vad sker om alla svenska företag skulle göra samma åtgärder?
  • Finansieringslösningar och synergieffekter

Praktisk info

Kursen genomförs vid två tillfällen

Pass 1; 28 mars 2022 kl 13.00-15.00

Pass 2; 01 april 2022 kl 13.00-15.00

Pris 700:-

Lokal: Trixteatern, Sigurdsgatan 33, Västerås

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle