Johan1 1
3 oktober 2021, Kl. 12.00-16.00 Traversen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

Laga istället för att riva- why not!

Håll tätt!!

Laga, timmer, grund och tak.

Workshop och föredrag med Johan Back som visar och deltagarna får prova på.

Johan Back driver företaget Back Timmerhusrenovering kommer att genomföra workshopen och visa ett varsamt förhållningssätt till den byggda miljön, något som kräver förståelse för de material och de metoder som byggnader en gång uppfördes med.