OVO 39
16 mars 2023, Hörsalen, Karlsgatan 2, Västerås

Låt kulturen visa vägen

För att främja klimatomställning i Västmanland och öka samverkansmöjligheter mellan klimatengagerade aktörer arrangerar vi Omställningsveckan vecka 39, 2023. En vecka med kultur som den röda tråden.

Klimatkrisen är ett faktum och för att möta den kommer samhället att behöva ställa om i grunden. Stora pengar läggs på tekniklösningar och infrastrukturMer behövs för att ställa om, men ett av de största hindren för förändring är att vi inte vet vart vi ska. Vi behöver framtidsvisioner att leva för. Fakta och forskning om klimatet är avgörande, men vi behöver också nya framtidsberättelser. Konst, kultur och kreativt samskapande kan hjälpa oss med det.

Den 16 mars 2023 håller vi i ett uppstartsmöte:

PROGRAM

- Introduktion och bakgrund

- Information om den vetenskapliga grunden till Carbon Ruins-metoden

- Vägledning i omställningsarrangemang – praktik och process

- Framåtblick- vad händer nu?

- Inspiration och workshop – tillsammans med andra eller egna arbetsgruppen

Omställningsveckan vecka 39, 2023, är ett projekt från Västmanlands Miljö och Klimatråd, med syfte att främja klimatomställning. Det genomförs i samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Förbundet Agenda 2030.

Är du intresserad? Hör av dig via mejl till lotta@fa2030.se