3 september 2021, Digitalt evenemang kl 13,00

Västmanlands regionala utvecklingsstrategi 2030- digital konferens

Hur går det med utvecklingen i Västmanland och vilka lokala och regionala satsningar har gjorts under året som gått? Den 3 september sänds en uppföljningskonferens av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS).

I juni 2020 antogs en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland som löper till år 2030. Strategin pekar ut hur vi i Västmanland tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län. Under konferensen går det igenom vad som hänt under året, hur utvecklingen går samt lyfter viktiga lokala och regionala satsningar och initiativ runtom i länet.

Arrangör Region Västmanland