Grasstra
12 mars 2020, Kollage, Välljärnsgatan 488, Västerås Tid: 13.00-16.00

Välkommen till en spridningskonferens om Naturligtvis Västmanland

Om du är politiker, arbetar i någon av kommunerna i Västmanlands län eller i någon förening/organisation som möter barn, nyanlända eller äldre får du inte missa vår konferens den 12 mars 2020

Vill du veta mer om vilka effekter naturen har på vår hälsa? Vill du få verktyg för att arbeta mer aktivt med naturen som redskap i din undervisning eller i din organisation?

Forskning visar att naturen ger oss stora, positiva hälsoeffekter. Idag ser vi tyvärr att många grupper i samhället är bortkopplade från naturen på grund av rädslor, att man inte har tillräckligt med kunskap eller att man inte ser sambandet mellan naturen och mitt eget välmående. Projektet Naturligtvis Västmanland syftar till att fler invånare ska lära sig mer om allemansrätten, naturen och inspireras till att vistas mer ute.

I projektet har vi arbetat fram en unik metodik samt ett utbildningsmaterial. Materialet vill vi nu sprida till fler!

Den 12 mars bjuder vi därför in till en konferens där vi berättar om projektet och utbildningsmaterialet samt arbetar i grupper för att ta fram en plan för spridning i egna organisationen och i länet.

KORT OM NATURLIGTVIS

Naturligtvis Västmanland är ett gemensamt initiativ som drivs av Yonderful där flera aktörer samverkar kring

frågor som hälsa, friluftsliv, miljö, natur, integration, boende och fritid.

PROGRAM

Om projektet

Kort presentation av projektet.

Utbildningsmaterial & metodik

I Workshopformat går vi igenom; Allemansrätten, Natur & hälsa, Klimat & miljö, Naturens skafferi och Djurliv.

Spridning & nytta

I Workshopformat formar vi strategier för fortsatt spridning i egna organisationen och i länet.