Natur
5 juni 2020, Fredag 5 juni 2020 kl. 08:45–09:45 Online

Hur ser energianvändningen ut i framtidens samhälle?

Elsystemet förändras i grunden. Förnybar elproduktion byggs ut i en aldrig tidigare skådad takt och allt fler processer elektrifieras. Samtidigt som elanvändningen behöver öka i transport- och industrisektorerna finns en stor lönsam och tekniskt genomförbar effektiviseringspotential inom samtliga sektorer. När systemet förändras behöver även användningen göra det.

Hur ser de politiska partierna att energianvändningen kommer utvecklas över tid? Hur kan vi använda energin smartare? Vilka styrmedel vill de se? Vad betyder det för samhället att kraftigt minska energianvändningen? Det är bara några av alla frågor som kommer tas upp på det här webbinariet.

Vi djupdyker i energianvändningen 2040, med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens rapport Fossilfritt, förnybart, flexibelt – framtidens hållbara energisystem.

>>> www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/rapport-hallbar-energi

Kristina Östman, sakkunnig i energifrågor och rapportens författare, kommer inleda med en kort dragning om utvecklingen som Naturskyddsföreningen vill se. Därefter följer en debatt mellan de energipolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna.

Medverkande:

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, Centerpartiet

Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson, Moderaterna

Patrik Engström, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna

Kristina Östman, sakkunnig energi, Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen (moderator)

Webbinariet sänds på Youtube och kommer gå att se i efterhand. Du kommer att kunna ställa frågor under webbinariets gång.

Anmäl dig till webbinariet senast den 3 juni. Då får en påminnelse med länk till sändningen innan start samt information om eventuella ändringar. Här anmäler du dig:

>>> https://naturskyddsforeningen.activehosted.com/f/9

Om du har frågor om seminariet, kontakta Margrét Sigurjónsdóttir (MargretRos.Sigurjonsdottir@naturskyddsforeningen.se).

Varmt välkommen!