OVO 39
25 september — 1 oktober 2023, Runt om i Västmanland - mer program kommer

Omställningsveckan vecka 39 i Västmanland

Omställningsveckan vecka 39, 2023, är ett projekt från Västmanlands Miljö och Klimatråd, med syfte att främja klimatomställning. Det genomförs i samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Förbundet Agenda 2030.

En omställning kräver inte bara nya sätt att göra och organisera saker på, utan även nya sätt att tänka, att umgås, nya sätt att relatera till världen omkring oss och hur vi värderar den.

Det och mycket mer vill vi tillsammans visa under Omställningsveckan som kommer att genomföras under vecka 39 i Västmanland.