Omstart kalender png
29 april 2020, Naturskyddsföreningen Riks webbinar kl 09.30-11.00

Naturskyddsföreningen: Omstart som nystart: från coronakris till fossilfrihet

Vad kan coronakrisen lära oss om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna? Den pågående coronapandemin har ställt världen på ända. Regeringar världen över har på några få veckor vidtagit åtgärder som innebär stora ingripanden i samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Det är en omställning utan motstycke i modern tid, och den är smärtsam men nödvändig.Vad kan coronakrisen lära oss om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna? Den pågående coronapandemin har ställt världen på ända. Regeringar världen över har på några få veckor vidtagit åtgärder som innebär stora ingripanden i samhällets sociala och ekonomiska strukturer. Det är en omställning utan motstycke i modern tid, och den är smärtsam men nödvändig. Välkommen till ett webbinarium som anordnas av forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningen och tankesmedjan Fores!

Åtgärder som genomförs nu för att lösa coronakrisen skulle kunna föra med sig möjligheter att skapa en mer hållbar och rättvis värld som är bättre rustad för framtida kriser. Resurser som mobiliseras för att möta coronapandemin har potential att bidra till omställningen till det fossilfria välfärdssamhälle som Sverige ska vara 2045.

Detta kräver tydlig styrning. Samhällsaktörer inom politik såväl som näringsliv och civilsamhälle behöver ta ansvar för att de åtgärder som vidtas bidrar till att nå flera olika hållbarhetsmål, samtidigt som eventuella målkonflikter hanteras. Vi behöver använda den kunskap och de erfarenheter som redan finns, och samtidigt utforska de nya behov av kunskap och lösningar som uppstår.

Under det här webbinariet kopplar vi samman forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera dessa brännande aktuella frågor. Det blir dialog i två korta paneler och möjlighet för publiken att ställa frågor.

Medverkande

Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas inleder samtalet.

Panel 1 – forskare

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, forskar om klimatförändringar och hälsa, Umeå universitet

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH

Andreas Duit, professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet

Fler medverkande kan tillkomma.

Panel 2 – samhällsaktörer

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, agronom, ordförande, för European Environmental Bureau (EEB)

Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Tankesmedjan Fores

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, ledamot i Klimatpolitiska rådet, styrelseordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo

Susanna Gideonsson, ordförande, fackförbundet Handels

Modererar gör Belinda Retourné, hållbarhetskonsult.

Anmälan

Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.

Livestream

Webbinariet kommer sändas live. Du kommer kunna ställa frågor under webbinariets gång och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!