Inbjudan till kretskonferens Vasteras dag p df
20 maj 2021, Digitalt kl. 13.00-16.00

Stadens gröna ytor- för dig som arbetar med, eller beslutar om grönytor.

Vi vänder oss till dig som arbetar med, eller beslutar om grönytor. Konferensen tar upp biologisk mångfald, artrika grönytor och hur pollinatörer kan gynnas.

Vad kan man göra för att gynna biologisk mångfald?

Hur skapar man artrika grönytor?

Hur gynnar man pollinatörer?


Konferensen som är kostnadsfri, arrangeras av Naturskyddsföreningen i Västerås, Naturskyddsföreningens rikskansli, Studiefrämjandet och Västerås stad.