Together
28 augusti 2020, 9,00- 17,00 Hem till gården hotell & konferens; Slånbärsgatan 13, Västerås

Styrelsekonferens

Strategisk planering för FA2030

Dagkonferens för styrelsen i FA2030. Mer info kommer via mejl till berörda.