2 februari 2022, Digitalt

Hållbar tillväxt, är det ens möjligt? Vilka olika perspektiv finns? Vad innebär begreppet för oss?

Och går det att hitta en samsyn i vad det innebär för näringslivsutvecklingen i Västmanland?

Lyssna till personer med olika infallsvinklar och syn på hållbar tillväxt. Samtalet gästas av Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och Mari Hellblom från Easy to trust.