Globala malen logo och ikoner
3 november 2020, Kl.09:00-15.00 Digitalt möte

Uppstartskonferens för Sveriges Agenda 2030-aktörer- NU GÖR VI


Med virtuella konferensen Nu gör vi vill vi skapa en mötesplats för samhällets olika aktörer där de kan dela kunskap, testa idéer och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet framåt för hållbar utveckling.

Nationella samordnaren för Agenda 2030 bjuder in till en dag för omställning den 3 november på temat "Decade of Action and Delivery”.

Vi samlar aktörer som jobbar med omställning av samhället från kommuner och regioner, näringsliv, civilsamhälle, forskning och myndigheter. Tillsammans ska vi ta oss från vad till hur och växla upp genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Dagen är indelad i två delar: inspiration och metod.

Förmiddagen innehåller exempel på kreativa och nytänkande lösningar med inspirerande talare och spännande berättelser om samverkan över gränserna. För dig som Agenda 2030-samordnare eller som på annat sätt arbetar med hållbar utveckling i din organisation erbjuder vi en eftermiddag med ett antal parallella workshops för mindre grupper i ett digitalt forum kring arbetsmetod och praktisk tillämpning. Bland de teman vi planerar finns: delaktighet, offentlig upphandling och hantering av målkonflikter. Antalet platser i våra workshops är begränsade.

Under dagen erbjuds också möten med digitala utställare och speeddejting med nätverket i en virtuell verklighet.

Programmet uppdateras löpande, mer information om medverkande publiceras inom kort.

Redan nu kan du säkra din plats på Sveriges mötesplats för Agenda 2030-aktörer.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.

Globala malen logo och ikoner

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare. Samordnaren ska stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt. Den nationella samordnaren arbetar för att stärka, främja och fördjupa olika aktörers arbete. Läs mer om uppdraget här.