Rostrattskvinnor1918 kolorerad
15 — 16 september 2021, kl 17.30-19.00, Västmanlands länsmuseum, Karlsgatan 2, Västerås

Ute blåser rösträttsvind

Ute blåser rösträttsvind- kvinnors kamp för rösträtt i västerås och Västmanland.

Rostrattskvinnor1918 kolorerad

Bildtext: Styrelsen i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Västerås 1918. Fotograf okänd. Bildkälla: Västerås stadsarkiv. Bilden är kolorerad med DeOldify.

Föredrag med arkivarie Johan Andersson från Västerås stadsarkiv om de kvinnor i Västerås och Västmanland som engagerade sig för rösträtten och medverkade till demokratins genombrott i Sverige 1918 - 21. Kampen för kvinnlig rösträtt var en folkrörelse, som engagerade tiotusentals kvinnor över hela landet i början av 1900-talet. I Arboga grundades länets första rösträttsförening 1904 och Västerås följde efter två år senare. Johan Andersson berättar om pionjärkvinnorna i Västerås och Västmanland som kämpade för rösträtten och deras spännande levnadsöden.

Arrangeras i samarbete med Västerås stadsarkiv med anledning av utställningen ”Fira demokratin!” från Sveriges riksdag som visas på museet 28 augusti-14 november.