I Stock 636337794

Varje del tar cirka fem-tio minuter och avslutas med ett litet quiz. Varje mål har ett antal delmål där några är numrerade och några har bokstäver. De delmål som har bokstäver är mer av metoder för att nå målen.

Första gången måste du registrera dig som deltagare. När du har registrerat dig kan du logga ut och in så många gånger du vill och göra utbildningens olika delar i etapper när det passar dig. På jobbet, hemma eller någon annanstans där det passar dig.