Oversikt 750x500
18 oktober 2022, kl 11.00-12.00 Johannisbergs våtmarkspark, Johannisbergsvägen, 725 91 Västerås

Välkommen till en guidad visning av Johannisbergs våtmarkspark.

Välkommen till en guidad visning av Johannisbergs våtmarkspark. Vi tar en promenad genom parken och får samtidigt en visning av kunniga guider från Mälarenergi.

Oversikt 750x500

Bild: Mälarenergi

Johannisbergs våtmarkspark är det senaste vattenrenade rekreationsområdet i Västerås och invigdes den 12 oktober 2021. Parken är 14,5 hektar stor, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner och har flera dammar, gångstråk, bänkar, en grillplats och en utsiktsplats över hela området. I den nya våtmarksparken renas nu dagvattnet naturligt från tungmetaller och andra gifter innan det når Mälaren.

Var : Johannisbergsvägen, 725 91 Västerås

När : 18 oktober kl. 11.00-12.00

Gratis att delta men anmälan behövs. Mejla din anmälan till kansliet@fa2030.se