IMG 9814
27 — 28 april 2020, ZOOM

Vårstämma Förbundet Agenda 2030

På grund av det rådande smittoläget kommer stämman att genomföras digitalt med hjälp av applikationen ZOOM.

Mötet kommer att öppnas i ZOOM kl. 12:30 för att ge tid för registrering och försnack.

Vi kommer också att erbjuda en ZOOM intro-träff till alla som anmälts sig till stämman. Den som vill ha en introduktion av verktyget ombeds notera den planerade tiden för intro-träffen: fredagen den 24 april kl 15:00.

Du hittar Zoom här och kan redan nu skapa ett konto och bekanta dig med verktyget innan mötet.

Zoom fungerar via webbläsare, ett nedladdat program på din dator eller via mobilen/läsplattan. Före du deltar i ett Zoom-möte är det bra att se till att ljud (mick och högtalare) och bild (webbkamera) fungerar. Innan varje möte har du chansen att testa att allt fungera samt att ändra inställningarna. Du kan även gå in på testsidan nedan för att se att allt är i ordning för ett Zoom möte.

Zoom testsida: https://arcada.zoom.us/test

Zoom videoguide: https://www.youtube.com/embed/hIkCmbvAHQQ?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1