Johanna sandahl neutral bakgrund
8 september 2020, Kl 18:00 - 19:00 Västerås stadsbiblioteket

Vart är klimatet på väg?

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen föreläser om klimatet

Hon kommer att ta upp utsläppen, koldioxidbudgeten och vad händer med målen 1,5 respektive 2 grader?

Vilka blir konsekvenserna för Sveriges jordbruk, skogsbruk och den biologiska mångfalden?

Fri entré.