Ormputten 770px
6 april 2022, Digitalt möte via Skype. Tid: 08.45–12.00, incheckning 08.30

Digitalt seminarium om våtmarker - funktion och finansiering

Länsstyrelsen Västmanland välkomnar dig som arbetar i en kommun, är markägare eller intresserad av våtmarker till ett digitalt seminarium om våtmarker.

"Vi kommer att informera om våtmarker och de stöd som finns att söka för att anlägga eller restaurera en våtmark. Vi börjar med en grundläggande genomgång av våtmarker och deras funktioner. Sen lite kort om den nationella våtmarkssatsningen. Vi avslutar med att gå igenom exempel på projekt, vad man kan göra och hur man söker olika våtmarksstöd. De stöd som gås igenom är LONA, LOVA, Skogsstyrelsens stöd och Landsbygdsprogrammet."

Program

08.30–08.45 Incheckning, test av teknik

08.45–08.50 Intro och syfte med seminariet

08.50–09.20 Om våtmarker och deras funktioner, Hushållningssällskapet Halland

09.20–09.35 Frågestund

09.35–09.40 Kort paus

09.40–09.50 Om våtmarkssatsningen, Robert Axelsson, Länsstyrelsen

Exempel på genomfört våtmarksprojekt och finansiering

09.50–10.30 LONA, Cecilia Murelius och Carina Tennfors, Länsstyrelsen

10.30–10.45 Fikapaus

10.45–10.55 LOVA, Milad Fahimi, Länsstyrelsen

10.55–11.15 Skogsstyrelsen, Magnus Lindh och Erik Otto, Skogsstyrelsen

11.15–11.35 Landsbygdsprogrammet, Robert Ström, Länsstyrelsen

11.35–12.00 Frågestund

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle