Naturligtvis bild
29 september 2020, 14.00-14.30 Online via ZOOM

Webinar Naturligtvis Västmanland

Naturligtvis Västmanland är läran om friluftsliv, hälsa och allemansrätt med omtanke om människor, natur och miljö.

Idéen till Naturligtvis föddes i Blekinge som ett resultat av ett projekt som Länsstyrelsen Blekinge genomförde tillsammans med Yonderful Sweden under 2018. 2019 genomfördes ett pilotprojekt i stadsdelen Bäckby i Västerås i nära samarbete med Västerås Folkhögskola.

Nu vill vi ta Naturligtvis Västmanland vidare ut i länet, och bjuder in till ett webinar.

Välkommen !