Men av och till slås jag av den förlamande frustrationen. Varför håller vi på och tjafsar om små saker på viktiga arenor, medan världen brinner och svämmas över?

I sommar har många rekord slagits. Och inga muntra sådana. Vi har haft planetens högsta medeltemperatur. Vi har haft den varmaste junimånaden sedan mätningarna startade. Världshaven är varmare än vad de tidigare varit i modern tid.

Forskare och meteorologer är överens om att det är utsläppen av växthusgaser som orsakar den globala temperaturhöjningen. Ökade temperaturer leder till fler värmeböljor, mer torka, fler bränder, mer vattenånga i luften som ger häftigare regn och hagelstormar. När hav och landmassor värms upp kommer inte ens natten eller havsbrisen kunna skänka oss någon svalka.

Men vad gör vi då? Ja tyvärr alldeles för lite, om än något alls. Och då pratar jag inte om dig och mig, som kämpar på i vår vardag. Visst vi kan också göra mer, men de som verkligen kan orsaka förändring är världens ledare. Och där måste alla världens ledare göra sitt. Även Sveriges. Vi är absolut inte bäst i klassen längre.

Enligt klimatpolitiska rådet har Sveriges utsläpp minskat varje enskilt år, förutom de år då ekonomin återhämtade sig från finanskrisen och covid-19-pandemin. Men för att nå Sveriges klimatmål och bidra till att hejda de globala klimatförändringarna måste utsläppen minska snabbare än hittills. Men regeringen, den lägger fram en budget som kommer öka utsläppen av växthusgaser.

Vi har en värld som behöver snabbare omställning, det är världens forskare överens om. Men varför gör vi då, i ett land där vi har det förhållandevis bra, tvärtom? För mig är det fullständigt huvudlöst. Jag tycker inte heller oppositionen gör tillräckligt. Socialdemokraterna, som är Sveriges största parti, behöver göra mer för att trycka på. Det är som att detta med klimatet, visst det är jobbigt, men det får vi ta sen, nu har vi annat att tänka på.

Ja, inflationen är besvärlig. Gängvåldet är fruktansvärt. Och kriget i Ukraina också. För att inte tala om konflikten på Västbanken/Israel. Men vi måste kunna bekämpa både våldet mot människor och våldet mot klimatet och planeten samtidigt. Annars? Ja, vad finns det kvar?

Klimatförändringarna har redan nu förödande konsekvenser mot miljoner människors liv, hem och egendomar.

Men det finns hopp. I det stora är det nu EU som ger mig hopp. Genom EU kommer nu den ena uppdaterade lagen och direktivet efter den andra som tvingar medlemsländerna att öka farten i omställningen. EU:s så kallade gröna giv innehåller en bred reformagenda som knyter ihop klimatomställningen med insatser för bland annat biologisk mångfald, ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Den svenska regeringens nya politik hittills signalerar tvärtom ett avsmalnande perspektiv mot energisektorn och specifikt på ny elproduktion. Detta fokus är för smalt för att politiken ska kunna leda till att klimatmålen uppnås på ett hållbart sätt, påpekar Klimatpolitiska rådet i sin rapport.

Trots att 2022 präglades av kriget i Ukraina och följande höga energipriser, så höll EU fast vid den färdriktning som medlemsländerna har kommit överens om när det gäller klimatomställningen. Nya beslut fattades för att snabbare komma bort från beroendet av fossil energi.

Och det finns också hopp i det lilla, här i Västmanland. Förbundet Agenda 2030 med dess medlemmar till exempel. Under Omställningsveckan som Förbundet Agenda 2030 arrangerade i slutet av september tillsammans med Länsstyrelsen och Region Västmanland, visades hur kulturen kan vara en kraft i att skapa engagemang för omställning. Veckan var fylld av upplevelser med utställningar, föredrag, konsert, SMHIs geodom med mera. Mer rapportering kommer. Håll utkik i våra nyhetsbrev och sociala medier.

Den svenska Agenda 2030-delegationen pekade i sin första handlingsplan särskilt ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda 2030. Delegationen påpekade att det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Och det är på pricken vad Förbundet Agenda 2030 är.

Det inger hopp. Tillsammans kan vi kraftsamla för förändring. För en bättre framtid. I det lilla nära oss, men också genom att påverka de som tar de övergripande besluten.

Nu spottar vi i nävarna och dunkar varandra i ryggen och sparkar de andra där bak.

Framåt, vänner, framåt!

Carin Lidman