Förbundet Agenda 2030:s ungdomsråd - för ungdomar av ungdomar

Syftet är att skapa en mötesplats för unga, där möjlighet ges att samverka, väcka tankar och skapa engagemang för hållbar utveckling. Det finns ett stort behov och engagemang bland länets unga att ha ett forum där dessa frågor både i stort och smått kan diskuteras och lyftas.

Ungdomens Hållbarhetsting är ett forum där attityder och beteenden kan ifrågasättas och därmed förändras för en hållbar framtid.

Ungdomsting för hållbar utveckling startade 1994 i kölvattnet av Agenda 21och hette fram till 2006 Ungdomens Miljöting. Ungdomsting för Hållbar Utveckling är en årlig återkommande temadag för gymnasieelever i Västmanlands län och Heby kommun. Efter att par år med namnet ”Gröna Draken-dagen” tar vi tillbaka namnet Ungdomens Hållbarhetsting där innehållet fortsatt handlar om hållbar utveckling för att öka intresset och engagemanget för de 17 globala målen och de tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Artiklar

IMG 1965

Unga skapar pärlband med globala målen i fokus

De vill få fler unga och vuxna att förstå och känna till FN:s 17 globala mål och arbetar hårt i UF-företaget genom att hålla workshops och pärla armband. Dessutom ger de 10 procent av vinsten till UNICEF som kämpar för barns rättigheter världen över.

Kalendarium

Se alla evenemang →