IMG 1965

Unga skapar pärlband med globala målen i fokus

De vill få fler unga och vuxna att förstå och känna till FN:s 17 globala mål och arbetar hårt i UF-företaget genom att hålla workshops och pärla armband. Dessutom ger de 10 procent av vinsten till UNICEF som kämpar för barns rättigheter världen över.

IMG 4251

Vad gör Globala Band UF?

– Vi är sex tjejer från Grillska gymnasiet i Västerås som driver UF-företaget Globala Band UF. Vår ambition är att öka kunskapen i samhället om FN:s 17 Globala mål. Vi erbjuder armband och workshops. Tillsammans gör vi jorden till en bättre plats.

Vilka mål är svårast för just er att förändra?

– Vi skulle säga att de svåraste målen för oss att påverka och förändra är de mål där det finns svårigheter för privatpersoner att göra skillnad, där det exempelvis krävs engagemang från högre uppsatta personer. Mål 16, Fredliga och inkluderade samhällen, och mål 17, Genomförande och globalt partnerskap, är mål där vi, sex unga tjejer, har svårt att förändra. Det krävs förändringar och deltagande av politiker och andra högt uppsatta personer runt om i världen för att bidra till förändringar inom dessa mål.

Andra mål om exempelvis arbetsvillkor, ekonomi och industrier har vi svårt att förändra. Även där behövs det deltagande och förändringar från de människorna i världen med mer makt. Mål 5, Jämställdhet, och mål 10, Minskad ojämlikhet, är mål som vi kan påverka inom våra kretsar. Men vi har däremot svårt att förändra dessa mål på ett större plan.

Och vilka mål är lättast att påverka?

– Vi försöker ständigt påverka och bidra till att alla mål ska förbättras. De mål som vi jobbar mest med är mål 4, God utbildning för alla. Genom vår workshop bidrar vi direkt till en bra utbildning. Genom våra workshops så påverkas även alla globala målen positivt då vi upplyser våra kunder kring hur de på ett enkelt sätt ska kunna bidra.

Vi och andra privatpersoner kan även på ett enkelt sätt genom små handlingar påverka många av målen. Vi kan enkelt påverka sådana mål som handlar om miljö, djur och natur. Mål 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 13 (Bekämpa klimatförändringarna), 14 (Hav och marina resurser) och mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Med ett miljötänk, små knep och förändringar i vardagen kan man hjälpa till att bidra till de Globala målen

Hur ser era vänner på globala målen? Känner de flesta till dem?

– Många av våra vänner känner till de globala målen eftersom de har jobbat med dem i skolan. I många fall finns dock en avsaknad av kunskap kring hur man själv kan vara med och bidra. Detta är en känsla som vi i företaget har känt av tidigare och därav ligger detta till grund för vår affärsidé. När vi skulle starta företaget gjorde vi en marknadsundersökning bland våra bekanta som visade att endast nio procent av de tillfrågade ansåg att de hade bra koll på de globala målen. Detta visar att det trots allt finns en stor kunskapslucka.

Och inspireras ni av några personer/organisationer?

– Vi inspireras av många organisationer runt om i världen som arbetar för ett mer hållbart samhälle. Exempelvis FN men även Unicef dit vi valt att skänka 10 procent av vinsten från armbanden. Som unga kvinnor får vi även mycket inspiration från andra kvinnor som kämpar för olika samhällsproblem som globala målen rör. Vi ser upp till och inspireras av många kvinnor såsom Greta Thunberg, Malala Yousafzai och Emma Watson.

Kan ni ge oss på Förbundet Agenda 2030 tips på hur vi kan bli en arena för unga i hållbarhetsfrågor?

– Att synas på exempelvis sociala medier som Instagram och Tiktok är ett bra sätt att nå ut till en yngre målgrupp. Att ge inspirerande tips varvat med tävlingar kan vara ett bra tillvägagångssätt för att locka ungdomar. Vi tror även att bjuda inspirationsföreläsningar eller event kan vara intresseväckande. Ett annat sätt att nå den yngre generationen tror vi är att komma ut till skolorna, att prata med elever och diskutera hållbarhetsfrågor utifrån deras perspektiv tror vi kan väcka intresse. Här kan vi passa på att tipsa om att boka in en workshop med oss på Globala Band.

När vi skulle starta företaget gjorde vi en marknadsundersökning bland våra bekanta som visade att endast nio procent av de tillfrågade ansåg att de hade bra koll på de globala målen

IMG 1990

Maja Kåwö är ekonomiansvarig i företaget. Hon är målinriktad, arbetsvillig och noggrann. Dessa egenskaper, tillsammans med att hon är effektiv och analytisk, gör att hon passar bra för denna roll.

Det mål som Maja brinner extra mycket för är mål 3, god hälsa och välbefinnande 💚.

IMG 1991

Linnéa Hansson är företagets administratör och kommunikationsansvarig. Det passar henne bra då hon är charmig, strukturerad och eftertänksam. Med hjälp av hennes noggrannhet och sociala förmåga passar hon perfekt för rollen.

Det mål som Linnéa brinner extra mycket för är mål 16, fredliga och inkluderande samhällen 💛.

IMG 1992

Ebba Johansson är marknadsföringsansvarig i företaget. Hon är strukturerad, insiktsfull och nytänkande. Ebba har bra koll och är noggrann i det hon gör, därav passar denna roll henne bra.

Det mål som Ebba brinner extra mycket för är mål 10, minskad ojämlikhet 🧡.

IMG 1993

Alice Berntsson är företagets VD. Det passar henne bra eftersom hon är ansvarsfull, social och initiativtagande. Alice har alltid koll på vad som händer och med hjälp av hennes stresstålighet och arbetsvilja passar rollen henne perfekt.

Det mål som Alice brinner extra mycket för är mål 4, god utbildning för alla ❤️.

IMG 1994

Maja Folkjern är säljare och produkt- och inköpsansvarig i företaget. Hon är ansvarsfull, lugn och omtänksam. Genom att läsa av situationer och vara tillmötesgående är hon den perfekta säljaren. Produkt- och inköpsrollen passar henne bra eftersom hon är noggrann.

Det mål som Maja brinner extra mycket för är mål 1, ingen fattigdom 💕.

IMG 1995

Ellen Nerin är produkt- och inköpsansvarig samt försäljare i företaget. De rollerna passar henne bra då hon är uppriktig, klarsynt och ambitiös. Hon vet vad hon vill och är noggrann med det hon gör och kan därför på ett bra sätt utveckla och sälja in produkter hos kunderna.

Det mål som Ellen brinner extra mycket för är mål 5, jämlikhet 💙.

Vill du boka in en workshop med Globala Band?

Kontakt;

Mail: globalabanduf@gmail.com

Telefon: 072 - 2676043

För mer uppdateringar, följ dem på Instagram

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle