Shutterstock 1023287401

Psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin

Pandemiisolerade äldre som mår bättre psykiskt och är mer aktiva – tack vare fyra telefonsamtal med psykolog. Det blev resultatet av en världsunik pilotstudie i Region Västmanland.

Pandemin har medfört extra påfrestningar för äldre, som ju i ett tidigt skede uppmanades av Folkhälsomyndigheten att isolera sig.

Svårt mötas för behandling under pandemin Tidigare studier har visat att majoriteten av äldre föredrar psykologisk behandling framför läkemedelsbehandling vid depression – men pandemin har ofta satt käppar i hjulet för möten mellan patient och behandlare.

I studien medverkade 41 personer 65 år och äldre uppdelade i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna fick fyra psykologsamtal över telefon med en psykolog som använde beteendeaktivering – en metod som innebär att man får hjälp att identifiera och komma igång med aktiviteter som känns som viktiga, meningsfulla och lustfyllda. Det kan till exempel handla om att prata med vänner över telefon för att bli mer socialt aktiv.

Mentala bilder för ökad effekt För att förstärka effekten av behandlingen och öka motivationen användes också en metod som kallas mentala bilder, som innebär att deltagarna föreställer sig att de genomför aktiviteterna. I metoden fokuserar man också på de positiva känslor som upplevelsen av själva genomförandet skulle kunna ge.

Första studien i världen Efter fyra veckor hade behandlingsgruppen färre depressionssymtom och högre grad av aktivering än kontrollgruppen. Majoriteten av deltagarna var nöjda med behandlingen och endast ett fåtal hade negativa upplevelser.

Efter de fyra veckorna fick även deltagarna i kontrollgruppen genomgå behandlingen.

Studien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland, och är den första i sitt slag att studera telefonbaserad psykologisk behandling mot depression hos äldre under en pandemi.

Studien har publicerats i the International Journal of Geriatric Psychiatri