I Stock Omslagsbild jpg

30 år 1994-2024

1994 bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanland, som det hette då. Inspirationen till namnet kom från programmet Agenda 21 som hade antagits på FN:s miljökonferens i Rio två år tidigare. Den främsta uppgiften för förbundet från början var att ge ut tidningen Gröna Draken. Sedan dess har papperstidningen ersatts av digitala medier, möten och seminarier.


Men de inledande orden i det första numret av Gröna Draken gäller fortfarande:

”Vi väljer själva om vi vill se hopplösheterna eller möjligheterna. På samma sätt kan man betrakta vår miljöförstörda jords framtid: antingen är loppet kört – eller så har vi nu, just nu, möjligheterna att bestämma själva.” Skillnaden är dock ”möjligheterna att bestämma själva”. De håller på att glida oss ur händerna. Det brådskar.

Redan i Gröna Drakens premiärnummer stod det: ”Växthuseffekten är ett problem som rör oss alla.” Nu 30 år senare är frågan hetare än någonsin. Den globala uppvärmningen har lett till nya värmerekord 2023 både på land och i haven. Krig och oro i världen har eskalerat diskussionen om upprustning och försvar i stället för fredsbevarande, samhandling och nödvändiga investeringar i grön omställning.

Det är nu viktigare än någonsin att vi tillsammans arbetar för omställning och för en bättre värld. Vi kan alla bidra för att göra vårt Västmanland bättre.

Förbundet Agenda 2030 samlar kommuner, föreningar, studieförbund, universitet, Länsstyrelsen, skolor och företag med flera under samma paraply. Vi har alla gemensamt att vi tillsammans vill verka för FN:s 17 globala mål Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsstater 2015. Förbundet Agenda 2030 bidrar till de globala målen och gör Västmanland lite bättre.

”Vi tror att nyckeln för en hållbar förändring är att samlas och samverka kring kunskap och information. I smått som stort.”

Lotta Görling, redaktör och verksamhetsutvecklare
Lotta 2

Bild: Erica Persdotter