Om oss

Förbundet Agenda 2030 är en partipolitiskt obunden ideell förening som vill främja dialogen mellan olika aktörer i regionen, både vad gäller hållbar utveckling för vår gemensamma miljö och den hållbara sociala utvecklingen. Vi verkar för att utöka kontaktytorna och skapa nya mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang. Tillsammans är vi ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor.