Reading the newspapers 589953402 2123x1417

Bild: iStock

Gröna Draken

Gröna Draken har sedan starten 1994 och fram till 2019 kommit ut med fyra nummer per år och delades ut till cirka 140 000 hushåll i Västmanlands län. I arkivet finns en komplett samlingen med alla utgåvorna.

IMG 0159

Bild: Linda Eliasson

”I arkivet finns nu en komplett samling med alla utgåvor, läs och bli inspirerad!”

Lotta Görling, redaktör Gröna Draken

Historien om Gröna Draken, papperstidningen som levererat goda exempel på hållbara lösningar i över 25 år till hushållen i länet.

Den stora inspirationskällan när Gröna Draken grundades 1994 var FN:s konferens i Rio 1992 om miljö och utveckling. I Rio hade världens länder enat sig om ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det pratades mycket om underifrånperspektiv och om människors delaktighet. Tanken med Gröna Draken var att tidningen skulle bli ett redskap i det lokala Agenda 21-arbetet.

Varför heter tidningen Gröna Draken?

Först och främst är grönt en färg som på många håll förknippas med de värden som vi vill att tidningen ska stå för. En grön tidningsdrake helt enkelt. Den vårgröna färgen är traditionellt ungdomens, hoppets och glädjens symbol liksom klorofyllens färg. Grönt förenar intellektets blå kyla med solens gula känslovärme.

Logga Grona Draken