Together

Förbundet Agenda 2030 - projekt

Att lyckas med mål nummer 17 i Agenda 2030 som handlar om partnerskap är avgörande för genomförandet av de övriga globala målen. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang.

Just nu pågår inga aktuella projekt men här presenteras de projekt som vi genomfört:

68750257 10215230727710632 5753035163151892480 o

Vindkraft i Västmanland

Vindkraft i Västmanland är ett projektet som genomförs av Förbundet Agenda 2030, Västmanland Upplands Energiförening och Länsstyrelsen i Västmanlands län med Energimyndigheten som finansiär. Det övergripande målet är att ta fram en vindkraftstrategi frö Västmanlands län.

Logotyp Vett och Watt

Vett och Watt

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi.

Logotyp Svett och Watt

Svett och Watt

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 2030 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar.