Together

Bild: iStock

Förbundet Agenda 2030 - projekt

Att lyckas med mål nummer 17 i Agenda 2030 som handlar om partnerskap är avgörande för genomförandet av de övriga globala målen. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang.

Pågående projekt:

NATURLIGTVIS

Vi erbjuder fortbildning för pedagoger inom utbildningsväsendet, fritidsledare och ledare inom den ideella sektorn om de globala målen med utgångspunkt i utbildningsmaterialet Naturligtvis med fokus på miljö, klimat och hälsa kopplat till friluftsliv och uteaktiviteter. Materialet har förbundet varit med och tagit fram genom tidigare projekt.

Utbildningsmaterialet finns samlat på en e-learningkurs som fritt kan laddas ner och användas via denna länk:

Med naturen som läromästare

Nyfiken på hållbart lantbruk?

Lyssna på eventet om framtidens lantbruk med Stefan Schörling från Hasta gård och Ulf Andersson från Kärrbo Prästgård

Integrera Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten - Thomas Norrman, miljöstrateg och Magnus Gustafsson, kommunstrateg i Hallstahammars kommun

PDF från eventet ATT STYRA MED AGENDA 2030

ATT STYRA MED AGENDA 2030 - Thomas Norrman, miljöstrateg och Magnus Gustafsson, kommunstrateg i Hallstahammars kommun

Ladda ner

Projekt på g

FORWARD 2030

Förbundet Agenda 2030 har identifierat att ungdomar mellan 15–30 inte har en naturlig arena där de kan samlas kring hållbar utveckling, så att vi säkerställer framtidens hållbara ledare. Bakgrunden är bland annat resultatet i undersökningen ”Liv & hälsa ung ”som visar att många unga känner uppgivenhet och frustration över utvecklingen i världen och över klimatet.

Forward 2030 är ett projekt som engagerar unga i Västmanlands län i hållbar utveckling. Genom att ge dem verktyg, mötesplatser och delaktighet vill vi bredda kunskapen om hållbarhet och ge unga en röst i frågor som påverkar deras framtid. Projektets överlevnad hänger på att metoden integreras i medlemmarnas verksamheter och sprids till en bredare publik och ett fortsatt starkt växande ungdomsråd skapat av unga för unga.

REPRIS

Repris är en ambulerande och dynamisk cirkulär popup som under en testperiod kommer att agera som inkubator för framtidens varor och tjänster, samlade under ett och samma tak. Här kommer en mångfald av evenemang och workshops skapa en lärande och levande atmosfär. Det blir inte bara en handelsplats utan även en inspirerande samlingsplats för kreativa lösningar inom återbruk och hållbar produktion.

Förutom att vara en plats för framtidens lösningar ska vi också ta vara på kunskap som har blivit bortglömd i dagens konsumtionssamhälle. Kunskap på repris helt enkelt. Men även ett ”framtidsrum” för cirkulära flöden. Repris är mer än bara ett tillfälligt experiment; det är en plats för möten mellan invånare, näringsliv och forskning. Här får vi möjlighet att forma framtiden mot en mer medveten konsumtion och produktion.

Genomförda projekt

HOLD

Acting for Change är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad, TGVS teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända som startade hösten 2016 i Västerås. Filmen kretsar kring begreppet hållbarhet. I vår tid med klimatkris, flyktingkris och ökande inkomstklyftor är det lätt att känna uppgivenhet. Med hjälp av de medverkandes egna berättelser byggs en föreställning om empati, tillsammansskap och framtidstro.

Saxat ur VLTS: s recension om filmen HOLD

"Filmen alla måste se – “HOLD” påminner om människorna som försvunnit i invandringsdebatten

Det är vår förbannade moraliska plikt att lyssna. Acting for Changes och Mia Björkströms livsviktiga film “HOLD – om en hållbar föreställning” påminner oss om de människor av kött och blod som nu försvinner i invandringsdebattens upptagenhet vid statistik, volymer och kostnader. Berörande livsöden och satiriskt ironiska reflektioner väcker både tankar och känslor i en film som alla svenskar borde se." Erik Jersenius, VLT

Vindkraft i Västmanland

Vindkraft i Västmanland är ett projektet som genomförs av Förbundet Agenda 2030, Västmanland Upplands Energiförening och Länsstyrelsen i Västmanlands län med Energimyndigheten som finansiär. Det övergripande målet är att ta fram en vindkraftstrategi frö Västmanlands län.

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi.

Svett och Watt

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 2030 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar.

Energitjuven framsida