Together

Förbundet Agenda 2030 - projekt

Att lyckas med mål nummer 17 i Agenda 2030 som handlar om partnerskap är avgörande för genomförandet av de övriga globala målen. Tyngden och drivkraften bakom Förbundet Agenda 2030 bygger på våra medlemmars engagemang.

Just nu pågår inga aktuella projekt men här presenteras de projekt som vi genomfört:

Naturligtvis logo

Naturligtvis

Naturligtvis drivs av Yonderful Sweden som lyfter och synliggör frågor som hälsa, friluftsliv, miljö, natur, integration boende och fritid.

Hold

TRAILER

"HOLD- en hållbar föreställning " blir film.

Acting for Change är den ideella föreningen Tillsammans Gör Vi Skillnad, TGVS teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända som startade hösten 2016 i Västerås. Filmen kretsar kring begreppet hållbarhet. I vår tid med klimatkris, flyktingkris och ökande inkomstklyftor är det lätt att känna uppgivenhet. Med hjälp av de medverkandes egna berättelser byggs en föreställning om empati, tillsammansskap och framtidstro.

Saxat ur VLTS: s recension om filmen HOLD

"Filmen alla måste se – “HOLD” påminner om människorna som försvunnit i invandringsdebatten

Det är vår förbannade moraliska plikt att lyssna. Acting for Changes och Mia Björkströms livsviktiga film “HOLD – om en hållbar föreställning” påminner oss om de människor av kött och blod som nu försvinner i invandringsdebattens upptagenhet vid statistik, volymer och kostnader. Berörande livsöden och satiriskt ironiska reflektioner väcker både tankar och känslor i en film som alla svenskar borde se." Erik Jersenius, VLT

Vlogga

Miljö och klimatkurs

Miljö och klimat Agenda 2030 distanskurs handlar om de utmaningar vi står för lokalt och globalt. Hur kan vi bidra till att vi uppnår de globala målen? Kursen tar itu med frågan och tillsammans söker vi svaren. Läs mer och anmäl dig här:

Projektet genomförs i samarbete med Västerås Folkhögskola

68750257 10215230727710632 5753035163151892480 o

Vindkraft i Västmanland

Vindkraft i Västmanland är ett projektet som genomförs av Förbundet Agenda 2030, Västmanland Upplands Energiförening och Länsstyrelsen i Västmanlands län med Energimyndigheten som finansiär. Det övergripande målet är att ta fram en vindkraftstrategi frö Västmanlands län.

Logotyp Vett och Watt

Vett och Watt

Vett & Watt handlar om att minska energianvändningen och ersätta fossil energi med förnybar energi. Med Vett & Watt ökar vi kunskapen om energifrågor, t.ex. skillnaden på effekt och energi, förstå elräkningen, vilka bilbränslen som är bäst, kunskap om mat och energi.

Logotyp Svett och Watt

Svett och Watt

Svett & Watt är ett projekt som genomförs av Förbundet Agenda 2030 tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund. Svett & Watt går ut på att minska energianvändningen, ersätta fossil energi med förnybar energi och öka kunskapen om energifrågor inom idrottsrörelsen. Svett & Watt riktar sig till ägare av idrottsfastigheter, föreningar, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar.