Styrelsen

Agenda 2030-förbundets styrelse består av representanter för såväl företag, myndigheter som olika organisationer

Kansli

Postadress

Kopparbergbergsvägen 45
722 19 Västerås

För besök, kontakta oss innan via email eller telefon.