Styrelsen

Agenda 2030-förbundets styrelse består av representanter från såväl företag, myndigheter som olika organisationer.

Här kan du läsa mer om vilka vi är.