Lan pham foto privat

Lan är klimatrebell: “Målet är att bli arresterad”

Det var när 22-åriga Lan Pham från Helsingborg började studera på universitet som hon insåg allvaret med klimatkrisen. Efter att ha försökt påverka genom föreningslivet tappade hon sugen - och valde civil olydnad.

Systemet måste förändras, jag ser ingen annan väg”, säger hon.

-Som enskild individ går det inte att göra så mycket. Vi måste organisera oss och väcka både makthavare och media ur förlamningen som råder kring klimatkrisen.

Lan Pham, 22 år, engagerade sig i föreningen Klimatstudenterna och i ett politiskt parti, men ansåg att båda vägarna var för tröga för att åstadkomma förändring. Hon vände sig därför till Extinction Rebellion, ett klimat- och miljönätverk där människor organiserar sig för att genomföra olika typer av aktioner av civil olydnad.

Vad är det ni inte vill lyda?

-Det är en bra fråga. Det handlar mer om att störa status quo. Vi har försökt påverka på olika sätt och vi vill sätta makthavare i en position där de måste göra något. De måste tala klarspråk och utlysa klimatnödläge.

Hur försöker då Extinction Rebellion störa status quo, eller oförändrat tillstånd som det betyder på svenska? Jo, genom att störa allmän ordning. De håller skyltar med klimatbudskap och ockuperar broar, gator och torg, stör trafik. Aktivisterna parkerar sig exempelvis i sovsäckar mitt i en rondell eller utanför ett företags entré och lämnar inte platsen förrän polisen kommer och hämtar dem.

-Det är fredliga aktioner. Civil olydnad har använts tidigare i historien, till exempel innan den kvinnliga rösträtten genomfördes, säger Lan Pham.

Målet är att bli arresterad av polis, gärna inför en fotografs kameralins för att få största möjliga mediala genomslag och därigenom skapa opinion i klimatfrågan. När Lan deltog i en aktion vid Oxford Cirkus i London blev hon arresterad och fick spendera sex timmar i häkte men släpptes under utredningstiden.

-Våra jurister säger att jag inte kommer att bli dömd för något brott.

Men om du blir dömd och hamnar i polisens register - är du inte orolig för att du exempelvis inte ska kunna få vissa jobb då?

-Nej. Det kan handla om att få böter, och det kan synas om de letar noggrant. Men jag kommer ändå inte vilja jobba för ett företag som inte har förståelse för mitt engagemang.

Lan Phams uppvaknande i klimatfrågan kom när hon via studierna fick kunskap om vad det är som håller på att hända med klimatet, att vi står inför en kollaps av vår civilisationen, som hon uttrycker det. En klimatforskare väckte henne också under en föreläsning. Han sade att “det här är min generations fel, men det är er generations ansvar att förändra det, ni är de sista som kan göra det”.

-Jag känner att jag som har kunskapen har också ansvar att agera för att förändra det. Så jag offrar en del av min status, värdighet och frihet för att påverka den allmänna opinionen, säger Lan Pham.

Känner du dig inte bitter på äldre generationer?

-Nej. Det är inga individer som velat göra ont, man har bara inte förstått konsekvenserna.

Aktion i goteborg foto ER

Under aktionerna är det ofta lite av festivalstämning, med musik, dans och sång.

”Det är viktigt för att hålla uppe humöret under aktionen”

Lan Pham
Aktion i berlin foto privat

Extinction Rebellion är ett klimat och miljönätverk som består av båda unga och äldre från olika delar av samhället. “De flesta har ingen historia av aktivism, det är första gången många gör något sådant här”