OVO 39

Låt kulturen visa vägen

Klimatkrisen är ett faktum och för att möta den kommer samhället att behöva ställa om i grunden.

Stora pengar läggs på tekniklösningar och infrastruktur. Mer behövs för att ställa om, men ett av de största hindren för förändring är att vi inte vet vart vi ska. Vi behöver framtidsvisioner att leva för. Fakta och forskning om klimatet är avgörande, men vi behöver också nya framtidsberättelser. Konst, kultur och kreativt samskapande kan hjälpa oss med det.

Artiklar: Omställningsveckan

Omställningsveckan vecka 39, 2023, är ett projekt från Västmanlands Miljö och Klimatråd, med syfte att främja klimatomställning. Det genomförs i samverkan mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Förbundet Agenda 2030.