Huvudbild webb

Från insikt till agens

Omställningsveckan grundar sig på lika delar frustration över att inte tillräckligt mycket görs för att ställa om samhället enligt Parisavtalet och övertygelse om att klimatengagemanget egentligen är stort.

Vetenskapen är tydlig och viktiga avtal, styrdokument och handlingsplaner finns på plats – så vad saknas för att omställningsarbetet ska ta fart på allvar?

Vår spaning är att kollektivt framtidsvisionerande och innovativa samverkansrelationer är viktiga nycklar för att låsa upp förändringskraften.

Vi behöver prata och tänka om det som väntar oss på nya sätt och under nya former. Under Omställningsveckan 2023 erbjöds därför många olika kreativa mötesplattformar och aktiviteter som alla syftar till att hjälpa klimatengagerade aktörer att hitta varandra och få inspiration av konstnärliga processer.

Berättelser, bildkonst, film, spel, dans, skogsvandring… uttrycksformerna var många – likaså är vägarna till framtiden.

Veckan fungerade som en plattform för sammanförande och samverkan mellan engagerade aktörer, med målet att tillsammans skapa en hållbar och vital framtid.

Adobe Stock 79568047

Schema uppdaterat 2023-09-22

Schema uppdaterat 2023-09-22

Ladda ner

Artiklar: Omställningsveckan

Skogen bild

Säg att du är en skog. Omställningsberättelser

Går det att överbrygga gapet mellan insikt och handling? Under tre år har en konstnärsgrupp i Västmanland träffat forskare från Lunds universitet och undersökt berättelsens kraft i klimatomställningen. De har besökt nerbrunna skogar och nerlagda gruvor i trakterna runt Norberg, rest och reflekterat. Under våren 2023 inledde de arbetet med den avslutande utställningen. Sedan dess har Västmanlands skogar brunnit igen, Svartån har svämmat över, myggen har invaderat och den afrikanska svinpesten har spridit sig - nu får ingen längre gå utanför tomtgränsen.