Helena oberg

Helena Öberg Carlsson,

Kulturutvecklare Litteratur, Region Västmanland

Under Omställningsveckan var finalen för det treåriga projektet Omställningsberättelser - berättelsens kraft för en hållbar omställning 2020-2023. Det blev inte alls som vi hade planerat.

Vi fick stöd från Kultrådet våren 2020, samtidigt som pandemin drog in och stängde världen. En konstnärsgrupp rekryterades, men det skulle dröja ett och halvt år innan vi kunde träffas. Istället lärde vi känna varandra via Zoom. Det innebar utmaningar men också möjligheter. Avståndet planade ut och samverkan med forskarna vid Lunds universitet kändes nära när de geografiska avstånden inte spelade någon roll. Istället för att vara ute och intervjua människor, arrangera möten och träffa publik tog projektet en annan riktning.

Vi insåg att vi befann oss mitt i omställningen, att den redan pågick.

Vi förde samtal inom gruppen, samtal speglade genom skilda temperament och konstnärliga erfarenheter och vi hade en ständigt pågående dialog med forskare och inbjudna gäster, det började leda oss i en riktning - att det var viktigt att alla vi som på olika sätt var engagerade i omställningen, som konstnärer, forskare eller tjänstepersoner kunde mötas, gå in i mörkret och inse vidden av de förändringar vi står inför. Vi behövde vi varandra. Och vi behövde en fredad plats, där vi kunde kliva ner från barrikaderna och i förtroende dela tankar, pågående forskning och trevande konstnärliga processer.

När restriktionerna släppte kunde vi äntligen träffas. Vi åkte till Norberg, gästade biblioteket och besökte övergivna gruvor och Hälleskogsbrännan - brandområdet från den stora branden 2018. Vi vidgade våra kretsar och bjöd in till vårt första symposium - ett samtal i Omställningsberättelser anda för inbjudna forskare, konstnärer och tjänstepersoner.

Vi gjorde våra första guidningar av utställningen Carbon Ruins - för Länsstyrelsens miljöavdelning och den regionala utvecklingsförvaltningen, som också ägnade en förmiddag åt poesi och språkets betydelse i omställningen.

Under hösten 2023 var det till slut dags för final, som skedde inom ramen för Omställningsveckan - ett unikt samarbete mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen och Förbundet Agenda 2030.

Under en vecka samlades omställningsaktörer från Västmanland för dialoger i Omställningsberättelsers anda.

Omställningsberättelser konstnärsgrupp genomförde en rad evenemang, med utgångspunkt i utställningen Säg att du är en skog, Omställningsberättelser, minnen och framtider. Västerås Sinfonietta uruppförde ett specialkomponerat verk av Maria Lithell Flyg, Antroprocen - Jag är unik och spelar ingen roll.

Missa inga nytt! Prenumerera på vårt nyhetesbrev: