Shutterstock 1578924886

Vi behöver kulturen för att kunna föreställa oss en fossilfri värld att längta till

En omställning kräver inte bara nya sätt att göra och organisera saker på, utan även nya sätt att tänka, att umgås, nya sätt att relatera till världen omkring oss och hur vi värderar den.

Klimatkrisen är ett faktum och för att möta den kommer samhället att behöva ställa om i grunden. Stora pengar läggs på tekniklösningar och infrastruktur. Mer behövs för att ställa om, men ett av de största hindren för förändring är att vi inte vet vart vi ska. Vi behöver framtidsvisioner att leva för.

Fakta och forskning om klimatet är avgörande, men vi behöver också nya framtidsberättelser. Konst, kultur och kreativt samskapande kan hjälpa oss med det.

En omställning kräver inte bara nya sätt att göra och organisera saker på, utan även nya sätt att tänka, att umgås, nya sätt att relatera till världen omkring oss och hur vi värderar den.

Det och mycket mer visades under Omställningsveckan 2023 i Västmanland.