1000008037

Klimatsmart film med hjälp av Elsa - klimatverktyg för filmskapare

Klimatverktyget Elsa är en del av Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt Climate-Just Worldings vid Stockholms konstnärliga högskola. Under Omställningsveckan var hon på plats i Västerås och presenterade verktyget.

Vi närmar oss en klimatkollaps och vi måste förbereda oss för ändrade förutsättningar inom filmproduktion. För att behålla kreativitet i den skapande processen med knappa naturresurser och utan att exploatera skapade vi Elsa, berättar Lina Persson i ett pressmeddelande från Stockholms Konstnärliga Högskola.

Genom klimatkalkylatorn Elsa kan användaren snabbt överblicka ett filmprojekts klimatavtryck. Elsa kan användas av flera olika professioner som vill undersöka eller redovisa filmers klimatavtryck. Resultatet kan exporteras som ett kalkyldokument som ett sätt att bekräfta och verifiera filmproduktioners hållbarhetsambitioner. Resultatet presenteras även i relation till politiska mål och ger användaren möjlighet att planera filmproduktionen så att den håller sig inom ramarna för exempelvis Parisavtalet. Kalkylatorn kommer att finnas tillgänglig för studenter och lärare på SKH, men även för extern filmbransch. Den är gratis och open source.

– Syftet med Elsa är först och främst att på ett kreativt, intuitivt och snabbt sätt ge en känsla för hur olika sätt att göra en film påverkar klimatet. Vi ville göra ett smidigt och specialanpassat verktyg som direkt kan ge återkoppling på hur olika val i en filmproduktion påverkar filmens klimatavtryck.

Elsa som konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning utgår från konstnärlig praktik och de erfarenheter och kunskaper som den ger. Elsa utvecklades och realiseras genom Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt Klimat-rättvist Världande, där performativa berättelsevärldar vävs samman med högskolans administrativa verklighet.

Bakgrunden till forskningsprojektet var Lina Perssons längtan att både upptäcka och få en konkret återkoppling på det egna klimatavtrycket i sitt konstnärliga arbete. Genom att genomgå en livscykelanalys (LCA) förändrades hennes perspektiv på sin roll och de olika delarna i den konstnärliga processen. Det medförde att hon utvecklade sin egen praktik på flera olika plan. Upplevelsen och erfarenheten ville hon dela med sig av genom att skapa verktyget Elsa. Elsa ska ses som ett ”fluxus konstverk” vars mening är att ge användaren ett skifte i perspektiv på sig själv och sin omgivning.

Onlineversionen av Elsa (elsa.film) är utvecklat i ett samarbete mellan Lina Persson och Studio Benedetta Crippa för att utöka den ursprungliga kalkylatorn till en interaktiv onlineversion som är tillgänglig för alla. I sitt samarbete har Persson och Crippa använt sig av ett designbaserat tillvägagångssätt som prioriterar kommunikation och estetik och som följer metoden för konstnärlig forskning.

Hur Elsa fungerar

Genom att svara på en serie enkla frågor, specialanpassade för filmproduktion, får du en beräkning på koldioxidutsläppen för din planerade film. Du kan under testets gång ändra på olika faktorer och få tips för att direkt se vad det gör för skillnad för filmens sammanlagda avtryck.

Läs mer om Elsa eller prova verktyget på https://www.elsa.film/

1000008037

Lina Persson, doktorand på SKH samt projektledare för Klimaträttvist-världande (det konstnärliga forskningsprojekt som Elsa är en del av).

Missa inget nytt! Prenumerera på vårt nyhetsbrev: