Adobe Stock 51687662

Infrastrukturutveckling - nyckeln till att klimatanpassa samhället

För att möta de pågående utmaningarna från klimatkrisen krävs en omfattande förnyelse och stärkning av den kommunala infrastrukturen för gator, vatten och sanitetssystem. Pär Blomkvist, docent och universitetslektor i industriell ekonomi vid Mälardalens universitet, utforskar kopplingen mellan historisk infrastrukturutveckling och samhällets förmåga att anpassa sig till klimatkrisens påverkan.

I en värld där klimatförändringar accelererar och framtiden är osäker, argumenterar Blomkvist att infrastrukturutveckling är avgörande för att forma en mer klimatanpassad samhällsframtid.

- Hotet från klimatkrisen och dess effekter på infrastruktursystem och samhälle har blivit ännu tydligare under de senare åren. Hastigheten på klimatförändringarna är överraskande, och vår framtid verkar osäker, säger Per Blomkvist.

Avgörande för att anpassa samhället


Pär Blomkvist menar att infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som finns. För att mildra effekterna av klimatkrisen, menar han att kommunal infrastruktur, gator, vatten och sanitetssystem behöver renoveras och stärkas.

Till vardags forskar Pär Blomkvist om hållbarhet och innovationer inom infrastrukturella system. I sin nyutgivna bok “Articulating Publicness in Infrastructure: The History of Municipal Streets, Water and Sanitation in Sweden”, fokuserar han på den kommunala infrastrukturens historia i Sverige.

Historiska händelser påverkar 


Pär Blomkvist kopplar samman den historiska utvecklingen av infrastruktur kring gator, vatten och sanitet med forskning inom medicinsk, social, kulturell, ekonomisk, teknisk och politisk historia.


- Den här sammankopplingen lyfter hur viktiga kontextuella faktorer i samhället har påverkat utvecklingen av gator, vatten och sanitet. Det som är tydligt är att utvecklingen av offentliga infrastruktursystem starkt har påverkats av historiska händelser på kommunal nivå, säger han.

”Min förhoppning är att insikter från historien kan hjälpa till att nå det målet”

Per Blomkvist

Exempel på faktorer som påverkat infrastrukturutvecklingen:

  1. Lokal självständighet

  2. Urbanisering, demografi och industrialisering
  3. Kommunreformen 1862, och specifikt reformen för vatten och sanitet
  4. Klyftan mellan det privata och de offentliga sfärerna; den så kallade ”sociala frågan”
  5. Oro för kolera, en ny uppfattning om hälsa och sjukdom men också den engelska sanitetsrörelsen.

Under 1900-talet seglade även ytterligare tre faktorer upp som påverkat dagens system för infrastruktur; miljöhänsyn på grund av vattenföroreningar, cirkularitet (återanvändning av resurser) och hållbarhet.

Infrastrukturutveckling avgörande

Genom att ha ett historiskt jämförande och långsiktigt perspektiv menar Pär Blomkvist att det är möjligt att upptäcka likheter och skillnader i utvecklingen av infrastruktur kring gator, vatten och sanitet.

- Utvecklingen av kommunala gator, vatten och sanitet har lämnat ett historiskt arv som fortfarande påverkar hur dessa hanteras på kommunnivå idag. Men för att mildra effekterna av klimatkrisen, behöver dessa system anpassas, renoveras och stärkas. Infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som ligger framför oss. Min förhoppning är att insikter från historien kan hjälpa till att nå det målet, avslutar han.

Få kunskapen, idéerna och de nya lösningarna för ett hållbart samhälle.