Foto Solweig Benediktsson

Bild: Solweig Benediktsson

Ny satsning skapar framtidshopp och hållbara innovationer

Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges regioner?

Med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas ska den nya centrumbildningen om djurens roll i livsmedelssystemet ge svaren.

SustAinimal kommer att fungera som en samverkansplattform där många olika aktörer möts, men också initiera tvärvetenskapliga projekt med fokus på metodutveckling.

– Det unika i satsningen är att sammanföra kompetenser och intressen från olika organisationer och vetenskapliga discipliner för att de gemensamt ska svara på frågan om på vilket bästa sätt djur ska ingå i livsmedelssystemet i Sverige, säger Wictoria Bondesson, LRF:s expert på forskning och utbildning.

För Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som deltar i centret är satsningen mycket välkommen.

– Matproduktionen måste öka i Sverige, och bli mer hållbar, där djurens roll är viktig. Det här är en stor och unik satsning inom kunskaps- och innovationsdelen och ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin, säger Wictoria Bondesson.

Ambitionen är långsiktig och målet är att år 2028 ha etablerat SustAinimal som det ledande kunskapsnavet för djurens roll i livsmedelssystemet i Sverige. Förutom livscykelanalyser och miljö kommer forskarna att titta på biodiversitet, resiliens, konkurrenskraft och livsmedelssäkerhet.

– Forskningssatsningen är behovsmotiverad, vilket betyder att forskningen möter de behov som finns inom livsmedelssystem. Vi kommer att titta på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter där hållbarheten är i fokus. Det kommer att gynna såväl stora organisationsmedlemmar som mindre företagsmedlemmar, säger Wictoria Bondesson.

Norrmejerier, som även de deltar i centrat, ser SustAinimal som ett viktigt signalvärde i satsningen på djurens roll i framtidens livsmedelssystem.

– En satsning som denna skapar en framtidstro för våra mjölkbönder och ett hopp för planeten. Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör.

Genom att utveckla kunskapen om djurens roll skapas det goda förutsättningar till en mer lönsam och hållbar produktion i Sverige.

- Sett ur ett Sverigeperspektiv finns det olika regionala förutsättningar beroende på var i Sverige man befinner sig. I Norrland finns det mycket bra förutsättningar för både mjölk- och köttproduktion av hög kvalitet. Men forskningen ska ta vara på det unika i varje region av Sverige och se vilka resurser och förutsättningar som finns just där, säger Anna-Karin.

Forskningen kommer att titta på nya metoder för att stimulera biologisk mångfald, men även hur nya digitala tekniker i lantbruket och hur nya foderstrategier gör det möjligt att använda gräs och grödor ännu mer effektivt och klimatsmart. Det är en viktig kunskap som kan spridas vidare både i och utanför landets gränser där samarbetet mellan akademi, branschorganisationer och näringsliv är betydande.

– Vad vi äter lokalt, och globalt, avgör hur vi, djuren och planeten mår. Vad som är ”bäst” kommer att bestämmas av en rad olika hållbarhetsfaktorer. Med den här forskningen kommer vi att ta oss en bit närmare vårt långsiktiga mål som är att göra Norrland till en klimatpositiv zon med en levande livsmedelsproduktion, säger Anna-Karin Karlsson.

Foto Jan Lindmark Betande kor

Ambitionen är långsiktig och målet är att år 2028 ha etablerat SustAinimal som det ledande kunskapsnavet för djurens roll i livsmedelssystemet i Sverige.

Bild: Jan Lindmar