Adobe Stock 261914873

Livsmedel i butik har stigit mer i pris än en utelunch senaste året

En dagens lunch på restaurang har blivit billigare i förhållande till att handla mat i butik det senaste året. Men sett över hela 2000-talet har en utelunch ökat mer i pris än både livsmedel och den allmänna prisutvecklingen i Sverige, visar en ny sammanställning från SCB.

Medhavd matlåda eller en dagens lunch med kollegorna – en ständig avvägning i mångas jobbvardag. Det hemlagade alternativet är i regel det mest ekonomiska men har det senaste året blivit dyrare i förhållande till en dagens lunch på restaurang, visar SCB:s Konsumentprisindex (KPI).

– En matlåda kan såklart variera väldigt mycket i pris beroende på vad man väljer att ha i den, men om vi utgår från att den följer den generella kostnaden för livsmedel i butik så har priset på en matlåda stigit med ungefär 20 procent det senaste året. Under samma period har det genomsnittliga priset på en dagens lunch ökat med strax under 9 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

– Priset på livsmedel i butik har procentuellt stigit mer än dubbelt så mycket som en dagens lunch på restaurang det senaste året.

Utelunchen dyrare över tid

Sett över hela 2000-talet har det däremot blivit alltmer lönsamt med hemlagat till lunch.

– Om vi utgår från de genomsnittliga priserna varje år så steg priset på en dagens lunch med 90 procent mellan 1999 och 2022. Under samma period steg priset på livsmedel och alkoholfria drycker med 62 procent.

Samtidigt steg den genomsnittliga prisnivån i Sverige med 44 procent, enligt KPI.

Jämfört med 1999 har priset på en dagens lunch ökat mer än den allmänna prisutvecklingen i Sverige efter år 2000. Prisökningen på livsmedel låg dock under den allmänna prisutvecklingen under flera år i början på 2000-talet.

– Då vi över tid har haft en högre lönetillväxt än den allmänna prisutvecklingen är det kanske inte så konstigt att det blivit relativt dyrare att äta ute. Lönekostnader är ju en stor del av en restaurangs kostnader, något som borde synas i slutpriset, säger John Eliasson.

Artikeldiagram dagens lunch 2022 2023


För att jämföra olika kalenderår och studera prisutvecklingen över tid har vi i räknat ut den genomsnittliga prisutvecklingen för varje år genom att summera månaderna enligt statistik från Konsumentprisindex (KPI) och dividera med tolv. Den procentuella förändringen varje år under perioden 2000–2022 har sedan beräknats utifrån medelvärdet 1999.

Artikeldiagram dagens lunch 1999 2022